Accessibility statement for OAS

ACCESSIBILITY
OAS Company är engagerat i att underlätta och förbättra tillgängligheten och användbarheten på vår Webbplats (www.oascompany.com). OAS Company strävar efter att säkerställa att dess webbtjänster och innehåll är tillgängliga för personer med funktionshinder, inklusive användare av skärmläsarteknik. OAS Company är engagerat i att testa, rätta till och underhålla vår webbplats (www.oascompany.com) i enlighet med riktlinjerna för webbinnehållstillgänglighet (WCAG), vilket också gör webbplatsen i linje med Americans with Disabilities Act från 1990.


DISCLAIMER
Vänligen var medveten om att våra ansträngningar att bibehålla tillgänglighet och användbarhet är pågående. Medan vi strävar efter att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt kan vissa problem uppstå med olika hjälpmedelsteknik eftersom omfattningen av hjälpmedelsteknik är bred och varierad.


KONTAKT
Om du är en person med synnedsättning eller annat funktionshinder och vill ge oss feedback om vår Webbplats, eller om du behöver hjälp att placera en order, vänligen kontakta oss med en av följande metoder:


Email: [email protected]
Phone: +46724520206
WhatsApp: +46724520206